• Nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – zmiany w dostępie do danych zasobu geodezyjno – kartograficznego
  14/07/2014
  W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca 2014 r. (poz. 897) została ogłoszona ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa ta wprowadza m.in. modyfikacje w dostępie do informacji i materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz odpłatności za ten dostęp. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 roku.  Prace nad tą ustawą prowadzone były przede wszystkim w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12), w którym Trybunał orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Trybunał postanowił, iż zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
  01/07/2014
  Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wymienione rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. - Dz. U. z 2014 pozycja 518 ze zm.)   i  było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117, poz. 786) ...
 • Relacja z nadbałtyckiej wyprawy rzeczoznawców majątkowych
  01/07/2014
  W dniach 17 – 24 maja 2014 roku Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zorganizował dla rzeczoznawców majątkowych historyczno – krajoznawczo – szkoleniową wyprawę na Litwę, Łotwę i Estonię, podczas której odbyło się szkolenie z zakresu wyceny mienia zabużańskiego. Dwa autokary z 85 rzeczoznawcami majątkowymi w osiem dni pokonały 2700 km (Warszawa – Kowno – Kłajpeda – Połąga – Szawle – Rundale – Kircholm – Ryga – Wyspa Muhu – Wyspa Saarema – Tallin – Biały Kamień – Tartu – Daugavpils – Wilno – Troki – Druskienniki – Warszawa).
 • Biuletyn informacyjny TEGOVA - maj 2014 r.
  30/06/2014
  W załączeniu prezentujemy majowy numer Biuletynu Informacyjnego TEGOVA.  Zamieszczone w Biuletynie artykuły odnoszą się między innymi do preferencji  Europejskiego Banku Centralnego względem wykorzystania Europejskich Standardów Wyceny EVS 2012 przed wszystkimi innymi standardami wycen; dotyczą działań TEGoVA i krajowych stowarzyszeń rzeczoznawców, związanych z udzielaną rządom pomocą we wprowadzaniu Dyrektywy Hipotecznej; oraz podejmują problematykę aktualizowania podatku od nieruchomości w różnych krajach europejskich.  
 • „22 Lata Rzeczoznawstwa Majątkowego na Pomorzu” – Gdańsk, 6 czerwca 2014 r.
  27/06/2014
  Dnia 6 czerwca 2014 roku Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku zorganizowało konferencję pod tytułem „22 Lata Rzeczoznawstwa Majątkowego na Pomorzu”. W Konferencji i jubileuszowych uroczystościach licznie uczestniczyli nie tylko członkowie Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, ale również Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Paweł Orłowski, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2004 – 2006 i Wojewoda Pomorski w latach 2001 – 2004 - Jan Ryszard Kurylczyk, Krzysztof Bratkowski – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych … Część merytoryczna obejmowała wykład Radosława Gacy „Teraźniejszość i przyszłość Standardów Zawodowych” oraz historyczną prezentację Jana Ryszarda Kurylczyka „22 (…722!) lata rzeczoznawstwa majątkowego na tle rozwoju Pomorza”.
 • XXIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Rzeszów → 25 -26 września 2014 r., NOWE OBSZARY DZIAŁANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
  26/06/2014
  Informujemy, iż w dniach 25 i 26 września 2014 r. w Rzeszowie odbędzie się XXIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem konferencji będą NOWE OBSZARY DZIAŁANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO. Organizatorem konferencji jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy, pozwoli jej uczestnikom poznać nowe obszary działania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a tym samym przyjaźnie spojrzeć na jego kontynuację.