• RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  19/11/2015
  Zachęcamy Państwa do bieżącej lektury kwartalnika Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych "Rzeczoznawca Majątkowy". W ostatnim numerze [lipiec - wrzesień 2015 r. Nr 3(87)] znalazły się między innymi następujące publikacje: Określenie wartości szkód w pożytkach oraz zmniejszenia wartości nieruchomości na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Jerzy Dąbek, Wykorzystanie metody korygowania stanów cech nieruchomości do stanu ceteris paribus dla określania zmiany poziomu cen nieruchomości wskutek upływu czasu - Radosław Gaca, Edward Sawiłow, Wartość bankowo – hipoteczna – czy jesteśmy na nią gotowi ? - Krzysztof Grzesik. W ostatnim numerze znalazł się również artykuł prof. Mieczysława Prystupy „Aktualne problemy rzeczoznawstwa majątkowego - próba diagnozy”. Autor szczególną uwagę zwrócił na liczbę rzeczoznawców majątkowych w aspekcie zapotrzebowania rynku na usługi wyceny nieruchomości, zobrazował specyfikę wykonywania działalności zawodowej przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz sektora bankowego, a także wyraził pogląd na rolę standardów zawodowych przy szacowaniu nieruchomości.
 • Projekt założeń projektu ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych
  08/11/2015
  Minister Finansów,  kontynuując proces legislacyjny nad projektem założeń projektu ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych, która będzie zakładała również nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim (w wykazie prac Rady Ministrów nr ZC 40), skierował ten projekt do stosowanego rozpatrzenia pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w trakcie prowadzonych konsultacji sygnalizowała obszary problemowe związane z tym projektem dotyczące wyceny nieruchomości, niezależności rzeczoznawców, charakteru opracowań dokumentujących proces wyceny, a także części projektowanych definicji.
 • Relacja z XXIV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Białystok 24 -25 września 2015 r.
  12/10/2015
  W dniach 24 i 25 września 2015 roku w Białymstoku odbyła się XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. „Inwestowanie na rynku nieruchomości”, zorganizowana przez Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jako organizatorzy tego wydarzenia mieliśmy przyjemność gościć po raz pierwszy w naszym mieście zacne grono nie tylko rzeczoznawców majątkowych z całej Polski, ale i przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, którzy zainteresowali się zaproponowaną przez nas tematyką obrad. Naszym zamierzeniem już od momentu wyboru tematu konferencji było ujęcie tematyki związanej z wyceną nieruchomości w szerszym kontekście rynku nieruchomości rozumianego jako segment rynku kapitałowego, praw nim rządzących i spojrzenia na niego przez różnych uczestników tego rynku. Taka formuła miała z jednej strony uczynić temat konferencji atrakcyjnym nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych, ale i dla innych, aktywnych uczestników rynku nieruchomości (inwestorów i ich doradców, projektantów, deweloperów i firm komercjalizujących nieruchomości), z drugiej zaś strony ukazać rolę rzeczoznawcy majątkowego jako eksperta rynku nieruchomości, służącego niezbędną wiedzą i doświadczeniem wszystkim uczestnikom tego rynku podczas całego procesu inwestowania w nieruchomości.  
 • Pożegnanie Śp. Henryka Hajdasza
  06/10/2015
  Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 5 października zmarł nasz Kolega, rzeczoznawca majątkowy - Henryk Hajdasz. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 października w piątek o godzinie 13:00 w Kościele Parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, przy ulicy Obrońców Westerplatte 37. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Kule, przy ulicy Cmentarnej 47 w Częstochowie.  Wyrazy głębokiego współczucia Synowi Zdzisławowi i całej Rodzinie składają Prezydent i Wiceprezydenci Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, oraz Prezesi i Przewodniczący Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będących członkami PFSRM.
 • Informacja dla rzeczoznawców majątkowych zamierzających ubiegać się o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego REV
  16/09/2015
  Przypominamy, że rzeczoznawcy majątkowi ubiegający się o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego (REV) mogą składać wnioski wraz z przewidzianymi załącznikami (wykaz i wzory znajdują się na stronie PFSRM) przez cały rok. Komisja Uznania Zawodowego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych rozpatruje je  w terminach umożliwiających przekazanie pozytywnie rozpatrzonych na spotkanie TEGoVA, gdzie są zatwierdzane. Spotkania takie odbywają się 2 razy w roku. Najbliższe spotkanie TEGoVA odbędzie się w październiku, natomiast termin przekazania listy kandydatów spełniających kryteria do TEGoVA wyznaczono na 25 września 2015 r.  
 • Białystok 24 -25 września 2015 r.
  13/08/2015
  WARTOŚĆ RYNKOWA … warto  wziąć udział w panelu dyskusyjnym!!! Nikogo nie trzeba przekonywać, że pojęcie wartości rynkowej ma fundamentalne znacznie dla gospodarowania nieruchomościami. Pojęcie to ewaluowało przez lata. Czy definicje zawarte w regulacjach polskich i międzynarodowych są wystarczająco jasne? Czy definicje wartości rynkowej zawarte w przepisach prawa oddają w pełni jej uwarunkowania ekonomiczne? Jakie czynniki biorą pod uwagę uczestnicy gry rynkowej? Czy wartość rynkowa, jako wypadkowa oczekiwań i ocen uczestników rynku, to wartość ”najlepsza”, czy też „najbardziej ułomna”?
vintage-erotic