• Spotkanie przedstawicieli PFSRM z Głównym Geodetą Kraju
  14/01/2015
  Dnia 12 stycznia 2015 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Z ramienia GUGiK w spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju oraz Urszula Juszczak Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. PFSRM reprezentowali: Prezydent Krzysztof Bratkowski, Wiceprezydenci Krzysztof Gabrel i Janusz Jasiński oraz Joanna Grzesiak (SRM w Bydgoszczy). Podczas spotkania, które odbyło się w wyniku inicjatywy złożonej przez PFSRM przedstawione zostały wnioski środowiska rzeczoznawców majątkowych zgłaszane do planowanej kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgłaszane postulaty dotyczą konieczności uregulowania kluczowych dla środowiska rzeczoznawców majątkowych zagadnień na poziomie ustawowym, oraz zmiany części już uregulowanych rozwiązań. 
 • Zastosowanie współczynników korelacji rang Spearmana do ustalenia wag cech rynkowych nieruchomości
  13/01/2015
  Jednym z kluczowych zagadnień w przypadku określania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym jest znajomość wpływu poszczególnych cech nieruchomości na kształtowanie i różnicowanie ich cen. Tematyka ta została poruszona przez rzeczoznawców majątkowych Radosława Gacę i Edwarda Sawiłow w opublikowanych w kwartalniku PFSRM Rzeczoznawca Majątkowy artykułach (numery 82 i 83). Zdaniem autorów ze względu na, w większości, jakościowy charakter cech nieruchomości, do analizy ich wpływu na wskazane kształtowanie i różnicowanie cen bardzo dobrze nadają się nieparametryczne miary monotonicznej zależności statystycznej zachodzącej między zmiennymi losowymi a w szczególności, analiza korelacji rang Spearmana.
 • XVII NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - Istebna 2015
  09/01/2015
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zapraszają na XVII NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – I S T E B N A 2015, połączone z seminarium  „Wycena gruntów rolnych - przykłady praktyczne”, które odbędą się w dniach od 1 do 4 marca 2015 r. w Pensjonacie GROŃ w Istebnej. W programie zawodów narciarskich przewidziany jest między innymi specjalny slalom artystyczny przy świetle księżyca i pochodniach, oraz slalom gigant narciarski i snowboardowy.
 • Rada Krajowa PFSRM włączyła w skład PKZW kolejne 2 specjalistyczne standardy wyceny
  22/12/2014
  Informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2014 r. Rada Krajowa PFSRM podjęła uchwały o włączeniu w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny dwóch specjalistycznych standardów wyceny:  KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, oraz KSWS „Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych”.
 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  18/12/2014
  Zachęcemy Państwa do bieżącej lektury kwartalnika Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych "Rzeczoznawca Majatkowy". W ostatnim numerze znalazł się między innymi artykuł prof. Józefiny Hrynkiewicz "Wpływ lokowania elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości". Głównym celem tego artykułu jest analiza wpływu elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości, na których są one ulokowane oraz na wartość nieruchomości sąsiadujących z elektrownią wiatrową. W analizie tej autorka postawiła zasadnicze pytanie: czy sąsiedztwo elektrowni wia­trowej podnosi wartość nieruchomości, czy też wartość nieruchomości obniża? Pytanie to ma znaczenie nie tylko dla właścicieli nieruchomości, ale dla wszystkich korzystających lub projektujących wykorzystanie terenu.
 • WAZA 2015, X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH, Kraków, 7 - 9 maja 2015 r.
  18/12/2014
  Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na X Jubileuszową Konferencję Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015 → FORTY WCZORAJ i DZIŚ. Tematem jubileuszowej konferencji będzie połączenie kojarzonej z fortami „wyobraźni historycznej” z rozmaitymi funkcjami, których poszukuje współczesność. Konferencja odbędzie się w dniach 7 – 9 maja br. w Krakowie. Program obejmuje 3 dni wykładów, które odbywać się będą w wyjątkowych, związanych z tematem konferencji miejscach. Wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Kadłuczki odbędzie się w Barbakanie, w kolejnych dniach uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zwiedzenia Fortyfikacji Kopca Kościuszki, oraz Fortu Klepacz. Szczegółowy program konferencji wkrótce ...