• Spotkanie Rady Użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  17/04/2015
  Dnia 23 marca 2015 r.  w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie Rady Użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (dalej ZSiN). Udział w spotkaniu w związku z kierowanym w imieniu Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN przez Głównego Geodetę Kraju zaproszeniem wzięli członkowie Rady Użytkowników ZSiN, tj. przedstawiciele: Krajowej Rady Notarialnej, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa, Związku Banków Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Krajowej Rady Komorniczej. Z ramienia GUGiK w spotkaniu uczestniczyli: Główny Geodeta Kraju, Zastępca Głównego Geodety Kraju, Doradcy Prezesa GUGiK, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK.
 • Dyskusja środowiskowa na temat projektu standardu wyceny KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”
  16/04/2015
  Dnia 3 marca 2015 r. w Poznaniu z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy odbyła się dyskusja środowiskowa na temat projektu standardu wyceny  KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Standardów PFSRM, oraz rzeczoznawcy majątkowi specjalizujący się między innymi w wycenie nieruchomości rolnych. W odniesieniu do treści projektu w/w standardu wyceny uczestnicy dyskusji wyrazili opinię, iż w ich ocenie podstawową zasadą wyceny nieruchomości rolnej, jest jej wycena w całości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści standardu. W ocenie uczestników dyskusji podział funkcjonalny dokonywany na potrzeby określenia wartości nieruchomości rolnej wynikający z różnych sposobów użytkowania … 
 • XXI Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym im. Bolesława Rusaka o Puchar Prezydenta PFSRM, 4 – 5 czerwca 2015 r., Poznań
  09/04/2015
  Informujemy, iż Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, organizuje XXI Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym im. Bolesława Rusaka o Puchar Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Impreza odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2015 r. na kortach Parku Tenisowego „Olimpia” przy ul. Warmińskiej 1 Poznaniu. Organizatorzy przewidują rozegranie między innymi: turnieju indywidualnego mężczyzn w kategorii open, turnieju indywidualnego mężczyzn w kategorii powyżej 55 lat, turnieju deblowo-mikstowego, turnieju indywidualnego kobiet.
 • Głos w dyskusji Prezydenta PFSRM Krzysztofa Bratkowskiego
  08/04/2015
  W związku z dyskusją jaka została podjęta na marcowym posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM przez przedstawicieli sfederowanych Stowarzyszeń, dotyczącą przede wszystkim sytuacji wycen nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, jak również działalności spółki BAZA.PL, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski na łamach kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy, który ukaże się drukiem w najbliższych dniach, przedstawił kilka uwag w w/w tematach.
 • Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych!
  02/04/2015
 • Stanowisko Rady Krajowej PFSRM w sprawie granic weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych oraz wykładni pojęcia wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego
  30/03/2015
  Organy administracji publicznej, sądy oraz niepubliczne podmioty, których interes prawny powiązany jest z wyceną nieruchomości, weryfikują operaty szacunkowe kierując się szeroko interpretowaną zasadą swobodnej oceny dowodów i własnym uznaniem. Decyzje jednostek administracji publicznej oraz orzeczenia sądów, poprzez niejednolitą wykładnię pojemnych i nieostrych sformułowań odnoszących się do wiarygodności dowodowej operatu, czy prawidłowości toku rozumowania rzeczoznawcy, płynnie traktują granice weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych. W efekcie weryfikacja przydatności dowodowej operatu szacunkowego sprowadza się nierzadko do głębokiej polemiki z zawartością merytoryczną operatu zawierającą elementy tzw. wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego.