• WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
  07/11/2014
  W dniu 6 listopada 2014 roku w Warszawie odbyły się pierwsze wykłady w ramach szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiej Organizacji Rzeczoznawców TEGoVA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • II Edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego na najlepszą pracę licencjacką z zakresu rynku nieruchomości rozstrzygnięta
  06/11/2014
  Dnia 21 października 2014 r. w Centrum Kongresowym w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.  Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia i nagrody laureatom II Edycji konkursu organizowanego przez SRMWW na najlepszą pracę licencjacką z zakresu rynku nieruchomości, obronioną w 2013 roku. I miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł otrzymała Ewa Rudnicka, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę pod tytułem „Porównanie opłacalności inwestowania w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w lokale mieszkaniowe w Poznaniu w latach 2008 – 2012".
 • Konferencja naukowo – techniczna RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY EKSPERTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI, Białowieża, 11 - 12 października 2014 r.
  23/10/2014
  W dniach 11 – 12 października 2014 r. w Białowieży odbyła się zorganizowana przez Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej konferencja naukowo – techniczna pt. RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY EKSPERTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników. Konferencję otworzył Bogdan Ratasiewicz Prezes Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku, który podkreślił, że rzeczoznawca majątkowy jako ekspert rynku nieruchomości to z jednej strony stwierdzenie faktu, ale z drugiej wskazanie pożądanego obszaru rozwoju zawodu w przyszłości. Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Józefa Wiater w swoim wystąpieniu podkreśliła interdyscyplinarny charakter zawodu rzeczoznawcy majątkowego, i wskazała obszary prowadzonej na Wydziale działalności naukowo - badawczej, która stanowić może pole współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i środowiskiem zawodowym osób zajmujących się w praktyce obsługą rynku nieruchomości. 
 • BIULETYN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego nr 3/2014 [41]
  21/10/2014
  W najnowszym, wrześniowym  numerze  kwartalnika Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego znalazły się interesujące i zróż­nicowane tematycznie arty­kuły, które mogą być  pomocne w codziennej praktyce zawodowej rzeczoznawców majątkowych.Zespół Redakcyjny szczególnie cieszy fakt, że na łamach kwartalnika zaprezentowana została przygotowana w międzynaro­dowym zespole (Ivo Kostov, Sławomir Palicki, Izabela Rącka) analiza rynku → Porównanie bułgarskiego i polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Warny, Poznania i Kalisza. Tego typu analizy porównawcze stanowią cenne źródło wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości w gospo­darkach byłego bloku wschod­niego. 
 • Relacja z XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, 25 - 26 września 2014 roku, Rzeszów
  07/10/2014
  Już dwudziesty trzeci raz w historii funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, tym razem w Rzeszowie, spotkali się wszyscy, którym funkcjonowanie tego zawodu nie jest obojętne. Jak pokonywać codzienne trudności i jak zdobywać potrzebną wiedzę, wskazywali uczestnikom prowadzący poszczególne sesje oraz referujący tematy konferencyjne. Uczestników i gości Konferencji powitali z ramienia organizatorów:  Krzysztof Bratkowski – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  w Warszawie i Bogusława Szczepanik – Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie. Wśród uczestników Konferencji byli rzeczoznawcy majątkowi z Rumunii: Marian Tekre – przedstawiciel Adriana  Vascu  Presidenta of ANEVAR  oraz George Degarescu  President of Filiala Sud-Est, którzy podczas sesji powitalnej przedstawili zasady funkcjonowania rzeczoznawców majątkowych w  ich kraju ...
 • Ubezpieczenie OC spółki cywilnej rzeczoznawców majątkowych
  30/09/2014
  Od 2014 roku obowiązek ubezpieczenia OC zawodowego rzeczoznawców majątkowych, dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa. Wśród rzeczoznawców majątkowych nadal pojawia się wiele pytań dotyczących obowiązkowego OC. Najwięcej wątpliwości budzi, najbardziej chyba popularna forma prowadzenia działalności wśród rzeczoznawców, tj. spółka cywilna. A konkretnie konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego przez wspólników. Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy tylko przez jednego ze wspólników.