• Rzeczoznawstwo majątkowe w Polskiej Klasyfikacji Działalności – odpowiedź Głównego Urzędu Statystycznego
  25/11/2014
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w swoim wystąpieniu do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskazywała, że chociaż rzeczoznawstwo majątkowe jest prawnie i instytucjonalnie, ale również faktycznie, czyli w praktyce polskiej rzeczywistości gospodarczej wyodrębnione jako oddzielna działalność spośród innych działalności mieszczących się w segmencie, który można określić jako „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”, nie jest wprost ujęte w PKD 2007. W stanowisku PFSRM zaproponowane zostały stosowne zmiany w tym zakresie. Z odpowiedzi, którą Federacja otrzymała z Głównego Urzędu Statycznego wynika, że zgłoszona propozycja zostanie rozpatrzona przy najbliższej aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 • Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT – interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów
  22/11/2014
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 • WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
  07/11/2014
  W dniu 6 listopada 2014 roku w Warszawie odbyły się pierwsze wykłady w ramach szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiej Organizacji Rzeczoznawców TEGoVA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • II Edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego na najlepszą pracę licencjacką z zakresu rynku nieruchomości rozstrzygnięta
  06/11/2014
  Dnia 21 października 2014 r. w Centrum Kongresowym w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.  Podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia i nagrody laureatom II Edycji konkursu organizowanego przez SRMWW na najlepszą pracę licencjacką z zakresu rynku nieruchomości, obronioną w 2013 roku. I miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł otrzymała Ewa Rudnicka, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę pod tytułem „Porównanie opłacalności inwestowania w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w lokale mieszkaniowe w Poznaniu w latach 2008 – 2012".
 • Konferencja naukowo – techniczna RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY EKSPERTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI, Białowieża, 11 - 12 października 2014 r.
  23/10/2014
  W dniach 11 – 12 października 2014 r. w Białowieży odbyła się zorganizowana przez Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej konferencja naukowo – techniczna pt. RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY EKSPERTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników. Konferencję otworzył Bogdan Ratasiewicz Prezes Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku, który podkreślił, że rzeczoznawca majątkowy jako ekspert rynku nieruchomości to z jednej strony stwierdzenie faktu, ale z drugiej wskazanie pożądanego obszaru rozwoju zawodu w przyszłości. Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Józefa Wiater w swoim wystąpieniu podkreśliła interdyscyplinarny charakter zawodu rzeczoznawcy majątkowego, i wskazała obszary prowadzonej na Wydziale działalności naukowo - badawczej, która stanowić może pole współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i środowiskiem zawodowym osób zajmujących się w praktyce obsługą rynku nieruchomości. 
 • BIULETYN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego nr 3/2014 [41]
  21/10/2014
  W najnowszym, wrześniowym  numerze  kwartalnika Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego znalazły się interesujące i zróż­nicowane tematycznie arty­kuły, które mogą być  pomocne w codziennej praktyce zawodowej rzeczoznawców majątkowych.Zespół Redakcyjny szczególnie cieszy fakt, że na łamach kwartalnika zaprezentowana została przygotowana w międzynaro­dowym zespole (Ivo Kostov, Sławomir Palicki, Izabela Rącka) analiza rynku → Porównanie bułgarskiego i polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Warny, Poznania i Kalisza. Tego typu analizy porównawcze stanowią cenne źródło wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości w gospo­darkach byłego bloku wschod­niego.