• Informacja Biura PFSRM
  20/07/2016
 • Informacja prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
  15/07/2016
  Prezentujemy projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, który stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców " 100 zmian dla firm", będącego jednym z etapów realizacji rządowego planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na temat konsekwencji deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce
  14/07/2016
  Prezentujemy stanowisko PFSRM odnoszące się do „Krajowego planu działania” opracowanego na podstawie art. 59 dyrektywy 2005/36/WE przekazane Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Andrzejowi Adamczykowi.
 • Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  13/07/2016
  Informacja prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców '100 zmian dla firm", będącego jednym z etapów realizacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej - konsultacje publiczne
  13/07/2016
  Informacja prawna w sprawie projektu założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej
 • Uwagi i zastrzeżenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  13/07/2016