• RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  18/12/2014
  Zachęcemy Państwa do bieżącej lektury kwartalnika Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych "Rzeczoznawca Majatkowy". W ostatnim numerze znalazł się między innymi artykuł prof. Józefiny Hrynkiewicz "Wpływ lokowania elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości". Głównym celem tego artykułu jest analiza wpływu elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości, na których są one ulokowane oraz na wartość nieruchomości sąsiadujących z elektrownią wiatrową. W analizie tej autorka postawiła zasadnicze pytanie: czy sąsiedztwo elektrowni wia­trowej podnosi wartość nieruchomości, czy też wartość nieruchomości obniża? Pytanie to ma znaczenie nie tylko dla właścicieli nieruchomości, ale dla wszystkich korzystających lub projektujących wykorzystanie terenu.
 • WAZA 2015, X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH, Kraków, 7 - 9 maja 2015 r.
  18/12/2014
  Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na X Jubileuszową Konferencję Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015 → FORTY WCZORAJ i DZIŚ. Tematem jubileuszowej konferencji będzie połączenie kojarzonej z fortami „wyobraźni historycznej” z rozmaitymi funkcjami, których poszukuje współczesność. Konferencja odbędzie się w dniach 7 – 9 maja br. w Krakowie. Program obejmuje 3 dni wykładów, które odbywać się będą w wyjątkowych, związanych z tematem konferencji miejscach. Wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Kadłuczki odbędzie się w Barbakanie, w kolejnych dniach uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zwiedzenia Fortyfikacji Kopca Kościuszki, oraz Fortu Klepacz. Szczegółowy program konferencji wkrótce ...
 • Wznowienie obowiązkowych ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych na 2015 r.
  11/12/2014
  Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawsta majatkowego,  każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Większości rzeczoznawców majątkowych OC zawodowe wygasa z końcem bieżącego roku lub w styczniu 2015 r. i zgodnie z w/w rozporządzeniem zobowiązani są oni wznowić ubezpieczenie.  Minimalna suma ubezpieczenia została określona na 25 000 euro, ale można ją podwyższyć nawet dziesięciokrotnie.
 • Uwagi środowiska rzeczoznawców majątkowych do projektu ustawy o biegłych sądowych
  01/12/2014
  W nawiązaniu do treści projektu ustawy o biegłych sądowych, środowisko rzeczoznawców majątkowych pełniących jednocześnie funkcje biegłych sądowych z zakresu wyceny nieruchomości, należących do stowarzyszeń sfederowanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, sformułowało uwagi. Biegli do spraw szacowania nieruchomości wykonują swoje czynności w sposób szczególny, wyróżniający ich spośród biegłych z innych dziedzin, poprzez szczegółowe uregulowanie zasad ich funkcjonowania na poziomie ustawy (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) oraz przepisów wykonawczych tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004 z późniejszymi zmianami). 
 • Rzeczoznawstwo majątkowe w Polskiej Klasyfikacji Działalności – odpowiedź Głównego Urzędu Statystycznego
  25/11/2014
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w swoim wystąpieniu do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskazywała, że chociaż rzeczoznawstwo majątkowe jest prawnie i instytucjonalnie, ale również faktycznie, czyli w praktyce polskiej rzeczywistości gospodarczej wyodrębnione jako oddzielna działalność spośród innych działalności mieszczących się w segmencie, który można określić jako „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”, nie jest wprost ujęte w PKD 2007. W stanowisku PFSRM zaproponowane zostały stosowne zmiany w tym zakresie. Z odpowiedzi, którą Federacja otrzymała z Głównego Urzędu Statycznego wynika, że zgłoszona propozycja zostanie rozpatrzona przy najbliższej aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 • Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a podatek VAT – interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów
  22/11/2014
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych otrzymała od Ministra Finansów, za pośrednictwem organu upoważnionego, którym w tym wypadku jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, tzw. interpretację indywidualną (znak: IPPP1/443-930/14-2/AP), z której wynika, że szkolenia organizowane przez PFSRM, a mające na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.