• Apartamenty "górujące" nad miastem
  13/05/2015
  W zaprezentowanym artykule autorzy dokonali oceny i analizy  rynku nieruchomości o wyjątkowych stanach cech rynkowych. Atrakcyjność i wyjątkowość centralnych i „dominujących” miejskich budynków sprawia, że lokale w nich zlokalizowane są traktowane jako tzw. dobra luksusowe. Stanowią one wysokie wartości z racji samego położenia oraz ekskluzywnego charakteru zagospodarowania, opłaca się ponieść spore nakłady na ich luksusowe wyposażenie. Notowania rynkowe wykazujące wysokie czynsze tego rodzaju nieruchomości, chociażby z uwagi na atrybuty widokowe oraz wysokie standardy wykończeniowe, potwierdzają stosunkowo szybki zwrot poniesionych nakładów.  
 • BERLIN 16 – 18 kwietnia 2015 r. wiosenne spotkanie TEGoVA
  30/04/2015
  W dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r. w Berlinie odbyło się wiosenne spotkanie TEGoVA.Tematem konferencji była „Unia Banków Europejskich i szacowanie wartości nieruchomości ponad granicami państw członkowskich Unii Europejskiej”. Pierwszym prelegentem był Dr Jurgen Michel,  główny ekonomista Bayerische Landesbank, który poruszył temat implikacji rozwoju makro ekonomicznego na rynek nieruchomości w Niemczech. Prelegent posługując się historycznymi danymi i wskaźnikami ekonomicznymi przedstawił prognozy dotyczące różnych zagadnień na rynku nieruchomości Niemczech w okresie najbliższych lat … W konferencji w Berlinie udział wzięli Krzysztof Grzesik – Prezydent TEGoVA, oraz z ramienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: Krzysztof Bratkowski – Prezydent PFSRM,  Robert Dobrzyński - Wiceprezydent PFSRM i Maciej Mizera.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
  29/04/2015
  24 kwietnia 2015 r.  we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, Zakład Postępowania Cywilnego Centrum Mediacji i Arbitrażu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Udział w Konferencji wzięli członkowie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu: Wiesław Majcher – Prezes Stowarzyszenia, Monika Drobyszewska, Tomasz Kaczmarczyk, Leszek Saleta, Wojciech Rogowski oraz Józef Ślęzak. Podczas konferencji referat pt. „Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie wyceny nieruchomości. Granice oceny przydatności dowodowej opinii o wartości nieruchomości przez pryzmat podejść i metod wyceny” wygłosiła Monika Drobyszewska – rzeczoznawca majątkowy, członek Komisji Prawnej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. 
 • Spotkanie Rady Użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  17/04/2015
  Dnia 23 marca 2015 r.  w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie Rady Użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (dalej ZSiN). Udział w spotkaniu w związku z kierowanym w imieniu Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN przez Głównego Geodetę Kraju zaproszeniem wzięli członkowie Rady Użytkowników ZSiN, tj. przedstawiciele: Krajowej Rady Notarialnej, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa, Związku Banków Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Krajowej Rady Komorniczej. Z ramienia GUGiK w spotkaniu uczestniczyli: Główny Geodeta Kraju, Zastępca Głównego Geodety Kraju, Doradcy Prezesa GUGiK, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK.
 • Dyskusja środowiskowa na temat projektu standardu wyceny KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”
  16/04/2015
  Dnia 3 marca 2015 r. w Poznaniu z inicjatywy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy odbyła się dyskusja środowiskowa na temat projektu standardu wyceny  KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Standardów PFSRM, oraz rzeczoznawcy majątkowi specjalizujący się między innymi w wycenie nieruchomości rolnych. W odniesieniu do treści projektu w/w standardu wyceny uczestnicy dyskusji wyrazili opinię, iż w ich ocenie podstawową zasadą wyceny nieruchomości rolnej, jest jej wycena w całości, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści standardu. W ocenie uczestników dyskusji podział funkcjonalny dokonywany na potrzeby określenia wartości nieruchomości rolnej wynikający z różnych sposobów użytkowania … 
 • XXI Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym im. Bolesława Rusaka o Puchar Prezydenta PFSRM, 4 – 5 czerwca 2015 r., Poznań
  09/04/2015
  Informujemy, iż Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, organizuje XXI Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym im. Bolesława Rusaka o Puchar Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Impreza odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2015 r. na kortach Parku Tenisowego „Olimpia” przy ul. Warmińskiej 1 Poznaniu. Organizatorzy przewidują rozegranie między innymi: turnieju indywidualnego mężczyzn w kategorii open, turnieju indywidualnego mężczyzn w kategorii powyżej 55 lat, turnieju deblowo-mikstowego, turnieju indywidualnego kobiet.