Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Białymstoku (PWSRM) jest organizacją zawodową skupiającą ponad 100 specjalistów w zakresie szacowania nieruchomości, którzy zgodnie z nazwą Stowarzyszenia zasadniczą część swojej działalności zawodowej wykonują na obszarze województw podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz mazowieckiego.

Rejestracji Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych dokonano w dniu 26 lutego 2010 r. Data rejestracji PWSRM nie oznacza jednak, że dopiero w 2010 r. zawiązał się ruch zawodowy w obszarze dzisiejszego działania Stowarzyszenia. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego PWSRM wywodziły się z białostockiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, którego początki działalności sięgają 1994 roku, a który to Oddział po rejestracji Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych został rozwiązany. Pierwszym prezesem wyłonionym na zebraniu założycielskim został Krzysztof Gabrel. Następnie  pracami Stowarzyszenia w kadencji 2010 - 2013 kierował Andrzej Gierasimiuk.

Podstawowymi celami PWSRM jest dążenie do profesjonalizacji obsługi rynku nieruchomości, wyrażanie oczekiwań, interesów i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, występowanie na rzecz jego potrzeb wobec organów władz państwowych i samorządowych oraz organizacji gospodarczych i społecznych, a także krzewienie solidarności zawodowej. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami lokalnych władz i podmiotów, organizowanie szkoleń zawodowych i spotkań integracyjnych dla osób skupionych w Stowarzyszeniu oraz praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

PWSRM przystąpiło do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w połowie 2010 r. i od tego czasu przedstawiciele Stowarzyszenia starają się czynnie uczestniczyć w ogólnokrajowym życiu stowarzyszeniowym.

Zgodnie ze Statutem PWSRM władze Stowarzyszenia wybierane są na 3 lata. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego aktualnie (kadencja 2013-2016) wchodzą:

Prezes – Bogdan Ratasiewicz
Wiceprezes – Kazimierz Fajfer
Sekretarz – Barbara Zachowicz
Skarbnik – Małgorzata Stankiewicz
Członek Zarządu – Grzegorz Drabot
Członek Zarządu – Antoni Gorajewski

dodano: Czwartek, 27/10/2016 21:55

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:03


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny