Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.


Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp. istnieje od listopada 1992 roku. Początkowo dwadzieścia osób z listy wojewódzkiej biegłych d/s szacowania nieruchomości utworzyło Gorzowskie Stowarzyszenie Biegłych w Zakresie Szacowania Nieruchomości, które zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z dnia 5 lutego 1993 r.- nr rej. ST. 3/93. Od stycznia 1994 r. stowarzyszenie nosiło nazwę „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp." i liczyło 60 członków. Następnie 16.07.2002 r. do KRS pod pozycją rejestru 1 wpisano Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp. należy do związku stowarzyszeń - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od samego powstania PFSRM.

Stowarzyszenie aktywnie działając na rzecz rozwoju zawodu w latach 1994, 1997 i 2000, przeprowadziło w Gorzowie Wlkp. egzaminy kwalifikacyjne, a od 1998 r. poprzez swoich członków prowadzi indywidualne praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje organizowanie szkoleń i warsztatów wewnętrznych, w których poza członkami stowarzyszenia uczestniczą również rzeczoznawcy zrzeszeni w innych stowarzyszeniach regionalnych, pracownicy administracji samorządowej oraz przedstawiciele banków.

W ramach integracji środowiska Stowarzyszenia organizuje spotkania plenerowe sprzyjające dyskusjom i wymianie poglądów na nurtujące uczestników tematy zawodowe.

Za pracę na rzecz ruchu zawodowego oraz działalność w strukturach federacyjnych  Janina Mordacz, Wojciech Stróżniak i Elżbieta Leciejewska zostali uhonorowani złotymi odznakami  PFSRM

Za całokształt działalności Stowarzyszenie otrzymało odznaczenie federacyjne z rąk Prezydenta PFSRM Wacława Baranowskiego na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 24 maja 2003 r.

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp., według którego władzami są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 57 członków, a Zarząd reprezentuje: .
  • Elżbieta Leciejewska – Przewodnicząca Zarządu
  • Wojciech Stróżniak – Wiceprzewodniczący
  • Anna Wróblewska – Wiceprzewodnicząca
  • Stefan Przyborski – Skarbnik
  • Olga Krukiewicz – Sekretarz

W Stowarzyszeniu działają komisje:
  1. Komisja Rewizyjna – przewodniczący kol. Marek Wiesiołek
  2. Komisja Etyki Zawodowej – przewodnicząca  kol. Adrianna Mackiewicz
  3. Komisja Arbitrażowa- przewodnicząca kol. Joanna Ulaszewska.

Obecna kadencja trwa od 16 maja 2012 r. do 16 maja 2015 r.

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:13

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:15

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny