Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy(...)

Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:
    obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
    stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
    uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
    walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny".
Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie nasze zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Aktualnie Stowarzyszenie nasze zrzesza około 500 członków działających na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego oraz kilka osób z innych województw.
W 35-letniej historii Stowarzyszenia mieliśmy ośmiu Prezesów (Przewodniczących Rady):
    Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
    Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
    Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
    Lech Gutry w latach 1998 - 2001
    Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
    Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
    Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013
    Marek Wiśniewski w latach 2013 - 2016
Od czerwca 2016 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Ewa Łukasik-Kisiel.
Śląskie Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a ówczesny Przewodniczący naszego Stowarzyszenia Andrzej Kalus został wybrany w 1992 roku pierwszym Prezydentem Federacji, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencję aż do roku 2000.
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w grudniu 1992r. rozpoczynając cykl corocznych krajowych konferencji organizowanych przez kolejne stowarzyszenia zrzeszone w Federacji.
We wrześniu 2001r. ŚSRM było organizatorem X Jubileuszowej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach połączonej z uroczystościami Jubileuszu 20-lecia Śląskiego Stowarzyszenia.
We wrześniu 2011 r. wraz z Federacją Stowarzyszenie zorganizowało Konferencję Krajową w Katowicach, która uświetniła Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Jubileusz był wyjątkową okazją do podsumowania zarówno dorobku naszego Stowarzyszenia oraz jego wkładu w tworzenie i rozwój ogólnopolskiego ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych.
17-18 marca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało XXV Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych pt. "Szeroki świat Nieruchomości - globalizacja inwestycji i finansowania" połączoną z Jubileuszem 35-lecia Stowarzyszenia.
W pierwszym kwartale 1992 r. wydany został pierwszy numer kwartalnika stowarzyszeniowego pt. "NIERUCHOMOŚĆ". Z czasem rozwinięta została forma kwartalnika, a nade wszystko jego treść. Dotychczasowymi redaktorami naczelnymi byli: J. Żurek, E.Kasperek, M.Borycki, J.Konowalczuk, J.Mercik, B. Buchalik, M. Habdas i A.Kalus. Obecnie nad pozytywną przemianą wizerunku kwartalnika czuwa Krzysztof Urbańczyk.
Organy Stowarzyszenia
 
RADA STOWARZYSZENIA:
    Ewa Łukasik-Kisiel - Prezes
    Krzysztof Urbańczyk - Wiceprezes
    Aleksandra Olczyk - Sekretarz
    Wojciech Pastwa - Skarbnik
    Wojciech Kosek
    Tomasz Marchewka
    Grzegorz Motyl
    Jan Siudziński
    Włodzimierz Szulc
    oraz Przewodniczący Oddziałów: Andrzej Garus i Elżbieta Kazimierska
KOMISJA REWIZYJNA
    Hanna Czaplicka-Gutry - Przewodnicząca
    Wiesława Szandrowska
    Jan Bagiński
KOMISJA ETYKI
    Jan Lubecki - Przewodniczący
    Bożena Zyskowska
    Tomasz Goebel
    Jerzy Lamik
    Tadeusz Solik
ZARZĄD ODDZIAŁU W BIELSKU BIAŁEJ:
    Andrzej Garus - Przewodniczący
    Joanna Grajewska - Wiceprzewodniczący
    Zbigniew Wróblewski - Sekretarz
    Joanna Wadowska - Członek Zarządu
    Marek Gancarczyk - Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU W BIELSKU-BIAŁEJ:
    Joanna Orłoś - Przewodniczący
    Jan Bagiński - Członek Komisji
    Jerzy Krzempek - Członek Komisji
ZARZĄD ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE:
    Elżbieta Kazimierska - Przewodniczący
    Jerzy Jurgielewicz - Wiceprzewodniczący
    Bożena Zyskowska - Skarbnik
    Dariusz Stanisławski - Sekretarz
    Tomasz Marchewka - Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE :
    Zbigniew Jędraszczyk - Przewodniczący
    Jadwiga Bugaj - Członek Komisji
    Marcin Pilarski - Członek Komisji

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:17

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 03/01/2017 13:58


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny