Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Rejestracji Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 dokonano z oparciu o Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, Wydział I Cywilny z dnia 13 lutego 1995 r. Postanowieniem ww. sądu z dnia 28 marca 1995 r. wpisano do rejestru stowarzyszeń pierwszy zarząd Stowarzyszenia. W tym samym roku Stowarzyszenie zostało członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W pierwszym roku istnienia stowarzyszenia uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości posiadało jedynie 25 członków Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 90 członków, w tym trzech członków honorowych.

Podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia, od pierwszych lat jego istnienia, jest działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz reprezentowanie środowiska świętokrzyskich rzeczoznawców. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami lokalnych władz i podmiotów, organizowanie szkoleń zawodowych dla rzeczoznawców, organizowanie grupowych praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. 
Od początku istnienia ŚSRM, jego przedstawiciele aktywnie uczestniczą w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Za szczególny wkład w rozwój ruchu zawodowego w ramach działalności w strukturach federacyjnych i stowarzyszeniowych najbardziej aktywni członkowie stowarzyszenia zostali uhonorowani złotymi (6 osób) i srebrnymi (2 osoby) odznakami „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Stowarzyszenie organizuje w ciągu roku średnio cztery szkolenia oraz spotkania integracyjne dla członków Stowarzyszenia oraz rzeczoznawców z terenu całej Polski.

Największym osiągnięciem w tym zakresie była organizacja w Kielcach we wrześniu 2010 roku XIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która została bardzo wysoko oceniona przez jej uczestników.

W 2004 roku został wydany pierwszy numer Biuletynu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach. Do chwili obecnej ukazało się jedenaście numerów, ostatni  w maju 2015 r. Biuletyn stanowi  formę promocji Stowarzyszenia  i jego członków, a skierowany jest  do rzeczoznawców majątkowych, oraz innych uczestników rynku nieruchomości.  Od 2003 roku Stowarzyszenie posiada stronę internetową www.ssrm.kielce.pl.

Od listopada 2003 r. pod patronatem Stowarzyszenia,  31 rzeczoznawców majątkowych (sygnatariuszy bazy) podjęło się tworzenia bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości na terenie województwa.  Aktualnie baza ta liczy ponad 47 000 rekordów.

Zgodnie ze Statutem ŚSRM kadencja władz stowarzyszenia trwa 3 lata.Władze stowarzyszenia stanowi pięcioosobowy Zarząd i trzyosobowa Komisja  Rewizyjna.

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes - Łukasz Łowisz, członkowie: Agata Leydo, Ewelina Nowakowska,Grzegorz Lipiec,Michał Perz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodniczący: Urszula Papka, członkowie: Elżbieta Misiorek, Regina Górecka.

Funkcjonującą Komisją Opiniującą,  kieruje  obecnie Joanna Zapała

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:26

ostatnia aktualizacja: Piątek, 17/04/2020 13:05

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny