Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczozanwców Majątkowych


Pierwsze Walne Zgromadzenie Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych odbyło się dnia 15 grudnia 1994 r. w Koszalinie. Stowarzyszenie liczyło 36 członków założycieli, a pierwszym Prezesem został kol. Włodzimierz Jasiakiewicz. 25 stycznia 1995 r. Stowarzyszenie zostało, jako osiemnaste, przyjęte w poczet członków Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 73 członków.

Ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia było zorganizowanie XII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Odbyła się ona w Koszalinie w dniach 11 – 13  września 2003 r. Tematem wiodącym konferencji były „Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny”. Na Konferencję przybyło ponad 370 osób, w tym wiele wybitnych osobistości: Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Prezydentem Wacławem Baranowskim na czele, przedstawiciele Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), wykładowcy i autorzy opracowań z dziedziny wyceny nieruchomości, jak i przedstawiciele wielu środowisk związanych w rzeczoznawstwem.

Stowarzyszenie umiejętnie wykorzystuje swoje atrakcyjne położenie organizując dwa razy do roku kursy specjalistyczne o zasięgu ogólnokrajowym. Wykładowcami byłu osoby uznane za autorytety z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, prawnicy, ekonomiści m.in.: Henryk Jędrzejewski, Ewa Kucharska-Stasiak, Zdzisława Ledzion – Trojanowska, Zdzisław Małecki, Jan Konowalczuk, Zbigniew Brodaczewski, Mariusz Bilski, Mirosław Gdesz, Piotr Cegielski. Przez wiele lat miejscem spotkań rzeczoznawców było Unieście. Od października 2009 r. kursy specjalistyczne organizowane przez Stowarzyszenie odbywają się w Kołobrzegu.  Kursy organizowane są głównie w 5-cio gwiazdkowym Hotelu Aquarius Spa. Bardzo atrakcyjne położenie oraz wysoki standard świadczonych usług sprawiają, że kursy cieszą się wielkim zainteresowaniem.

STATUTOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA:

ZARZĄD:
  • Mirosława Koczara – Prezes
  • Krzysztof Smarul -v-ce Prezes
  • Lech Paziewski  - Sekretarz
  • Elżbieta Stencel i Andrzej Lesiński – członkowie zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA:
  • Lech Krasiński – Przewodnicząca,
  • Ewa Konieczna i Andrzej Flis – członkowie

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ:
  • Ewa Melanowicz - Horodecka – Przewodnicząca
  • Jarosław Szymczak i  Leszek Dawid – członkowie

KOMISJA OPINIUJĄCA – Alicja Wolska – Przewodnicząca

PEŁNOMOCNIK DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH – Tadeusz Krajewski.

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:28

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:30

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny