Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


W roku 1993 grupa zawodowa licząca 30 -tu przedstawicieli geodezji,  budownictwa, leśników i rolników postanowiła założyć Stowarzyszenie Taksatorów Nieruchomości  z siedzibą w Lubinie. Utworzył się komitet założycielski. Delegaci w liczbie 22 osób wybrali zarząd w składzie: Piotr Czerniak – prezes, Zygmunt Nowacki – wiceprezes ,  Józef Melnarowicz –wiceprezes, Michał Bowanko – skarbnik, Kazimierz Burczyński – sekretarz, Wiesław Firliciński, Marek Kapelski – członkowie zarządu. Ustalono składkę miesięczną w wysokości  100 000 zł i wpisowe na kwotę dwa miliony zł.

W pierwszej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyli: Wiesław Firliciński, Stanisław Kapelski, Michał Bowanko
 i Andrzej Kobes. Po rezygnacji kol. Piotra Czerniaka z funkcji prezesa, na prezesa wybrano Wiesława Firlicińskiego, który uczestniczył dnia 12 sierpnia 1993 r. w Warszawie w posiedzeniu dwunastu stowarzyszeń, podczas którego został uchwalony Statut Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W marcu 1994 r. Legnickie Stowarzyszenie Taksatorów Nieruchomości zmieniło  nazwę na Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych  i przeniosło siedzibę   z Lubina do Legnicy.  W roku 1995 odbyły się kolejne wybory . Na prezesa stowarzyszenia   wybrano Andrzeja Kobesa, który kierował stowarzyszeniem  przez 17 lat , do 2012 r.

Z okazji jubileuszu 10 - lecia Stowarzyszenia wybito okolicznościowy medal. Obchody 15-lecia Stowarzyszenia w roku 2008 połączono ze szkoleniem w Szklarskiej Porębie.

Najistotniejszym zadaniem LSRzM jest konsolidacja środowiska rzeczoznawców majątkowych  z terenu Zagłębia Miedziowego m.in. podczas corocznych wiosennych spotkań  oraz Spotkań Opłatkowych. Obecnie  stowarzyszenie liczy 37 członków.

Władze  Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych [kadencja 2012 – 2015]:

ZARZĄD :
Janina Jaros – Prezes Zarządu
Laura Morzewska – wiceprezes      
Grażyna Kasjan – skarbnik  
Jacek Sabat – sekretarz
Elżbieta Kaczmarek i Czesława Satora – członkowie Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
Krystyna Sieledczyk – Kwiatkowska –  Przewodnicząca
Irena Falenta i  Edward Marynowski – członkowie

KOMISJA ETYKI :
Waldemar Carbuch – Przewodniczący
Iwona Matuszewska i Maciej Śrutwa – członkowie                     

KOMISJA OPINIODAWCZA :
Stanisław Kapelski – Przewodniczący
Ewa Głowska, Leokadia Lenartowicz, Andrzej Kobes, Zbigniew Snopko – członkowie

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:40

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:47

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny