Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


HISTORIA STOWARZYSZENIA

Historia Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych sięga swoim początkiem roku 1995, kiedy to na zebraniu członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału w Szczecinie w dniu 15 września podjęto uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSRWN Oddziału w Szczecinie, którego głównym punktem miało być podjęcie uchwały o trybie rozwiązania szczecińskiego Oddziału PSRWN. Działając zgodnie ze statutem i uchwałą podjętą w dniu 15 września 1995 r. Zarząd PSRWN Oddział w Szczecinie zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 14 października 1995 r. Na zebraniu podjęto uchwałę o rozwiązaniu szczecińskiego Oddziału PSRWN. Na wniosek Komitetu Założycielskiego, Sąd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 31 stycznia 1996 r. wydał postanowienie, a dnia 16 lutego 1996 r. wpisał do Rejestru Stowarzyszeń Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie. Grupa członków założycieli, która liczyła 15 osób, podjęła w dniu 2 marca 1996 r. uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia kolejnych 47 osób. Na pierwszym Walnym Zebraniu wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na 4 letnią kadencję (w ramach Sądu Koleżeńskiego działa również Komisja Arbitrażowa Stowarzyszenia).

W roku 2000 zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie - rejestracja w Sądzie 2 czerwca 2000 roku.

Obecnie Stowarzyszenie skupia około połowę ogółu rzeczoznawców majątkowych działających na terenie dawnego województwa szczecińskiego oraz kandydatów przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego.

Aktualne główne pola działania stowarzyszenia:
 • reprezentacja Stowarzyszenia na Krajowych Radach PFSRM,
 • reprezentacja członków Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami,
 • organizacja szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • prowadzenie praktyk zawodowych,
 • opiniowanie operatów szacunkowych przez Komisję Opiniującą działającą przy Stowarzyszeniu,

Osiągnięcia:
 • organizacja uroczystych obchodów X-lecia zawodu rzeczoznawcy majątkowego, w tym wydanie pamiątkowego albumu o Stowarzyszeniu w 2004 roku,
 • organizacja XVI Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych w tenisie ziemnym w 2010 r.,
 • organizacja XVII Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych w tenisie ziemnym w 2011 r.,
 • organizacja XXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Międzyzdrojach w dniach 12-14 IX 2012 r.,

Obecna liczba członków
Obecnie Stowarzyszenie skupia 62. członków zwyczajnych – rzeczoznawców majątkowych oraz 73. członków kandydatów – odbywających praktyki zawodowe na rzeczoznawców majątkowych.

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Skład zarządu:
 • Prezes Halina Stankowska
 • Wiceprezes Barbara Kilian
 • Wiceprezes Krzysztof Babski
 • Sekretarz Wojciech Dobosz
 • Skarbnik Grzegorz Kostka
 • Członkowie Zarządu Ewa Krudos, Małgorzata Snarska

Przewodniczący Komisji:
 • Andrzej Sobczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Zdzisław Adamek – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Janusz Detka – przewodniczący Komisji Opiniującej przy Stowarzyszeniu

Przedział czasowy obecnie trwającej kadencji: 2012 – 2016

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:43

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:47

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny