Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku


Historia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku sięga początku istnienia stowarzyszeń zrzeszających rzeczoznawców w Polsce. Przedstawiciele SRM w Słupsku weszli w skład grupy stanowiącej założycieli Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w lipcu 1992 r. Słupsk reprezentował jedną z liczniejszych wówczas w Polsce 86 osobową grupę osób związanych z szacowaniem nieruchomości. Zjazd programowo – wyborczy w dniu 27 marca 1993 r. powołał Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Terenowy w Słupsku. Pierwszą Przewodniczącą Oddziału została kol. Danuta Małkiewicz. W dniu 02 marca 1996 r. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze wybrało na przewodniczącego kol. Kazimierza Nowaka.

W dniu 06 grudnia 1997 r. na walnym zebraniu członków przyjęto aktualną nazwę Stowarzyszenia oraz podjęto uchwałę o przystąpieniu do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wybrano również nowy zarząd którego prezesem został kol. Mirosław Chumek pełniący tą funkcję do kwietnia 2002 r. W następnych kadencjach prezesami Stowarzyszenia byli w latach 2002 do kwietnia 2006 ponownie kol. Kazimierz Nowak, od kwietnia 2006 do 08.04.2009 kol. Roman Małkiewicz a od 08.04.2009r do chwili obecnej kol. Stefan Tomczak.

Główne działania Stowarzyszenia to organizacja szkoleń, cykliczne comiesięczne spotkania członków na których omawiane są bieżące problemy związane z zawodem rzeczoznawcy i rynkiem nieruchomości, promocja Stowarzyszenia w spotkaniach z lokalnymi władzami

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku liczy obecnie 31 członków.

Obecny skład Zarządu:
Stefan Tomczak – Prezes
Mirosław Chumek – V-ce Prezes
Elżbieta Pilecka – Skarbnik
Agnieszka Dudek – Sekretarz
Roman Małkiewicz – Członek
Włodzimierz Konon – Członek
Eugeniusz Lonski – Członek

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:48

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:49

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny