Aktualności

Korespondencja z Ministerstwem dotycząca przepisów Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

2012-02-09 08:57:00

Szanowni Państwo!


Raport z badania cenności gruntów w Polsce

2011-11-25 16:47:00

Raporty dostępne są w pliku ZIP:


Stanowisko Ministerstwa dotyczące sposobów określania wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań

2011-11-23 15:32:00

Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie postępowania w zakresie sposobów określania wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa w celu realizacji inwestycji drogowych.


Spotkanie Zarządu PFSRM z dziennikarzami

2011-11-14 15:30:00

Spotkanie


Komunikaty prasowe

2011-10-07 16:02:00

Załączniki poniżej


Publikacje z XX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

2011-10-07 16:00:00

Załącznik poniżej


znowelizowane rozporządzenie RM

2011-10-05 15:58:00

Przedstawiamy treść rozporządzenia RM z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dziennik Ustaw nr 165, poz. 985) .


Opinia na temat nowego rozporządzenia

2011-10-05 15:56:00

Przestawiamy w załączeniu opinię Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na temat nowego rozporządzenia RM z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 165 z 2011 r.poz. 985).


Rozporządzenie Rady Ministrów

2011-10-05 15:53:00

Przedstawiamy w załączeniu treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z naniesionymi zmianami Rozporządzenia RM z dnia 27 września 2005 r. (na niebiesko) oraz zmianami ostatniego Rozporządzenia RM z dnia 14 lipca


Dziennik Ustaw nr 165 z 11 sierpnia ukazało się znowelizowane rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

2016-08-12 15:46:00

Dziennik Ustaw nr. 165.Strona 48 z 55

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny