Aktualności

Nowy Minister

2011-05-12 15:16:00

Biuro PFSRM informuje, iż z dniem 01.05.2011 r. Prezes Rady Ministrów powołał Pana Janusza Żbika na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Treść przesłanego do nowego Ministra pisma z gratulacjami prezentujemy w załączeniu.


Międzynarodowe seminarium w Warszawie

2011-05-12 15:15:00

W dniu 5 lipca 2011r. w Warszawie odbędzie się seminarium nt. Harmonizacja wyceny nieruchomości w krajach Unii Europejskiej, którego organizatorami są PFSRM oraz TEGoVA i IRRV. W załączeniu szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.


Posiedzenie Komisji Standardów

2011-05-12 15:14:00

Posiedzenie Komisji Standardów


Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

2011-04-28 15:12:00

W dniu 27 kwietnia 2011 Pezydent PFSRM Krzysztof Urbańczyk spotkał się z kierownictwem Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach spotkania Prezydent pisze w notatce prezentowanej poniżej.


Długi weekend

2011-04-27 15:10:00

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja br. Biuro PFSRM bedzie nieczynne.


Uchwała Rady Krajowej PFSRM z dnia 12 kwietnia 2011

2011-04-27 15:08:00

Rada Krajowa stwierdza, wyłączne prawo do posługiwania się pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego z logo PFSRM ( prawo ochronne nr 169667) i wg wzoru zawartego w PKZW przez Rzeczoznawców Majątkowych - członków Stowarzyszeń sfederowanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Nota Interpretacyjna NI5

2011-04-19 15:07:00

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2011 r, przyjęła Notę Interpretacyjną nr 5 PKZW pt. "Ogólne zasady wyceny przedsiebiorstw". Treść Noty NI5 prezentujemy w załączeniu.


Informacja o debatach środowiskowych nt KSWS4 "Inwestycje liniowe...........

2011-04-19 15:06:00

Informacja


Informujemy Państwa o ukazaniu się nowej edycji poradnika dr.Krzysztofa Zmarlickiego

2011-04-08 15:02:00

Informacja


Spotkanie Zarządu PFSRM z Ministrem P. Styczniem

2016-03-30 15:00:00

W ostatni wtorek - 29 marca 2011r. w Ministarstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarzadu PFSRM z Podsekretarzem Stanu P. Piotrem Styczniem.Strona 53 z 58

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny