Aktualności

XVIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

2016-01-19 11:08:00

Dodatkowe informacje dotyczące XVIII Konferencji Naukowej TNN.


Spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

2010-01-18 11:04:00

Dnia 5 stycznia 2010 r. w Warszawie, z inicjatywy Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w siedzibie PFSRM odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.


UZGODNIONO standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych

2010-01-14 11:02:00

W dniu 4 stycznia 2010 roku Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał Komunikat w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych "Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności".


Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1590)

2010-01-06 11:00:00

W dniu 7 stycznia 2010 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych została wybrana do Programu Leonardo da Vinci- Transwer Innowacji

2010-01-04 10:46:00

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wspólnie z IRRV, TEGoVA i innymi stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych została wybrana do uczestniczenia w programie REV.Strona 58 z 58

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny