Członkowie PFSRM


Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra - Wałbrzych

Prezes: Monika Siofer

www: ksrm.eu/ email: list@ksrm.eu


Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

Prezes: Marek Nawalaniec

www: ksrm.pl email: ksrm@ksrm.pl


Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Laura Morzewska

www: www.lsrzm.pl email: srzmlegnica@wp.pl

SZCZEGÓŁY


Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Robert Kołodziejczyk

www: www.lsrm.lodz.pl email: lsrm@lsrm.lodz.pl

SZCZEGÓŁY


Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Przewodniczący: Urszula Maśko

www: www.lsrmzgora.pl email: biuro@lsrmzgora.pl; abrys@jomas.pl

SZCZEGÓŁY


Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący: Jadwiga Graczyk

www: www.lsrm.pl email: biuro@lsrm.pl

SZCZEGÓŁY


Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Katarzyna Ruppert-Grembowska

www: www.msrm.org.pl email: msrm@msrm.org.pl

SZCZEGÓŁY


Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Małgorzata Kosińska

www: www.maz-srm.pl email: biuro@maz-srm.pl


Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Barbara Cyran

www: www.psrm.pl email: stowarzyszenie@psrm.pl tel: 696 160 909


Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Bogdan Ratasiewicz

www: www.pwsrm.pl email: pwsrm@wp.pl

SZCZEGÓŁY


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera

Prezes: Krzysztof Lewandowski

www: www.psrwn.pl email: zarzad.glowny@psrwn.pl

SZCZEGÓŁY


Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku

Prezes: Leonard Wieczorek

www: www.ptrm.com.pl email: wycena@ptrm.com.pl


Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

Prezes: Dariusz Patkowski

www: www.valuers.pl email: valuers.lublin@gmail.com


Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa

Prezes: Wojciech Kosek

www: www.srm.com.pl email: info@srm.com.pl

SZCZEGÓŁY


Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczozanwców Majątkowych

Prezes: Mirosława Koczara

www: www.ssrm.biz.pl email: ssrm.koszalin@gmail.com

SZCZEGÓŁY


Stowarzyszenie Rzeczozanwców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu

Prezes: Stanisław Wegner

www: www.rzeczoznawcy-kalisz.pl email: srmwp@rzeczoznawcy-kalisz.pl


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

Prezes: Joanna Grzesiak

www: www.srm.bydgoszcz.pl email: biuro@srm.bydgoszcz.pl

SZCZEGÓŁY


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majatkowych we Wrocławiu

Prezes: Tomasz Pajorski

www: www.srm.wroclaw.pl email: srm@srm.wroclaw.pl


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majatkowych Województwa Wielkopolskiego

Prezes: Elżbieta Jakóbiec

www: www.srmww.pl email: biuro@srmww.pl


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku

Prezes: Stefan Tomczak

www: www.srm.slupsk.pl email: inwestdom@op.pl

SZCZEGÓŁY


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej

Prezes: Konstanty Nowak

www: www.srmzl.pl email: nowak_wycena@poczta.onet.pl


Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Łukasz Łowisz

www: www.ssrm.kielce.pl email: biuro.srm@neostrada.pl

SZCZEGÓŁY


Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Ewelina Czerepińska

www: www.tsrm.pl email: torun.rzeczoznawcy@gmail.com


Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Przewodniczący: Mieczysław Prystupa

www: www.wsrm.waw.pl email: wsrm@wsrm.com.pl

SZCZEGÓŁY


Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Prezes: Grzegorz Kostka

www: www.zsrm.szczecin.pl email: zsrm@zsrm.szczecin.pl

SZCZEGÓŁY


Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny