• Prezentacja doświadczeń związanych z wdrożeniem ZSIN - Faza I
  04/12/2015
  W dniach 30 listopada i 1 grudnia br. odbyło się organizowane z inicjatywy Głównego Geodety Kraju seminarium szkoleniowe, poświęcone prezentacji doświadczeń projektu ZSIN - Faza I (ZSIN - zintegrowany system informacji o nieruchomościach) oraz przekazania informacji dotyczących zasad współpracy w ramach projektu ZSIN - Faza II. Podstawę prawną tworzenia i utrzymywania ZSIN stanowi art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2015.520 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U.2013.249). Działania związane z wdrożeniem ZSIN oraz jego rozwojem zostały uwzględnione w dokumentach: Programie Operacyjnym „Polska Cyfrowa” oraz strategii „Sprawne Państwo 2020” (MP. z 2013 r. poz. 136). Uczestnikami seminarium zorganizowanego w szczególności dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, była również, jako członek Rady Użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Z racji rodzaju i zawartości rejestrów publicznych, które mają być integrowane w ramach ZSIN (ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr cen i wartości nieruchomości, rejestr i ewidencja zabytków, ewidencja podatkowa nieruchomości, i inne), proces tworzenia systemu jest również przedmiotem zainteresowania środowiska rzeczoznawców majątkowych.
 • Zapraszamy na XVIII NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH, 3 - 6 marca 2016 r. Suche k. Zakopanego
  03/12/2015
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zapraszają na XVIII NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH, które odbędą się w dniach 3 - 6 marca 2016 r.  w Suche k. Zakopanego (hotel TURNIE i stacja narciarska Suche). W programie zawodów organizatorzy przewidzieli  zawody w biegach narciarskich w stylu klasycznym w dwóch grupach  wiekowych, zawody w slalomie gigancie (narty i snowboard), w kategorii kobiet i mężczyzn, oraz zjazd artystyczny ze wspólnego startu (temat przewodni „Ulubieni bohaterowie z filmów (mogą być z lat dziecięcych)”. Ponadto odbędzie się "chrzest góralski" dla nowicjuszy, a w sobotę Bal Mistrzów - uroczysta kolacja z wręczeniem pucharów, medali i dyplomów w rytmie góralskiej kapeli. W przerwie pomiędzy zawodami będzie możliwość wzięcia udziału w dyskusji panelowej nt. „Współczesne problemy rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce”
 • Międzynarodowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „SZEROKI ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI - GLOBALIZACJA INWESTYCJI I FINANSOWANIA” 17-18 marca 2016 r. Katowice
  27/11/2015
  Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych „Szeroki świat nieruchomości – globalizacja inwestycji i finansowania”, która obędzie się w Katowicach w dniach 17 - 18 marca 2016 r.  XXV Konferencja organizowana przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, przeznaczona jest dla najważniejszych podmiotów rynku nieruchomości: samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, banków, firm leasingowych i factoringowych, podmiotów badających sprawozdania finansowe, rzeczoznawców majątkowych oraz developerów, pośredników, przedstawicieli firm budowlanych, biur architektonicznych i pośredników finansowych. To wyjątkowe spotkanie daje możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zapoznania się ze sposobami rozwiązywania problemów w obszarach nieruchomościowych przez przedstawicieli samorządów z krajów sąsiednich. Wymiana doświadczeń, wspólna dyskusja nad sposobami finansowania majątku samorządowego, sposobami jego restrukturyzacji i rewitalizacji, sposobami przygotowania terenów pod nowe inwestycje, a także pozyskiwanie środków unijnych, będą głównymi obszarami pierwszej części konferencji.
 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  19/11/2015
  Zachęcamy Państwa do bieżącej lektury kwartalnika Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych "Rzeczoznawca Majątkowy". W ostatnim numerze [lipiec - wrzesień 2015 r. Nr 3(87)] znalazły się między innymi następujące publikacje: Określenie wartości szkód w pożytkach oraz zmniejszenia wartości nieruchomości na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Jerzy Dąbek, Wykorzystanie metody korygowania stanów cech nieruchomości do stanu ceteris paribus dla określania zmiany poziomu cen nieruchomości wskutek upływu czasu - Radosław Gaca, Edward Sawiłow, Wartość bankowo – hipoteczna – czy jesteśmy na nią gotowi ? - Krzysztof Grzesik. W ostatnim numerze znalazł się również artykuł prof. Mieczysława Prystupy „Aktualne problemy rzeczoznawstwa majątkowego - próba diagnozy”. Autor szczególną uwagę zwrócił na liczbę rzeczoznawców majątkowych w aspekcie zapotrzebowania rynku na usługi wyceny nieruchomości, zobrazował specyfikę wykonywania działalności zawodowej przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz sektora bankowego, a także wyraził pogląd na rolę standardów zawodowych przy szacowaniu nieruchomości.
 • Projekt założeń projektu ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych
  08/11/2015
  Minister Finansów,  kontynuując proces legislacyjny nad projektem założeń projektu ustawy o działalności instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych, która będzie zakładała również nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim (w wykazie prac Rady Ministrów nr ZC 40), skierował ten projekt do stosowanego rozpatrzenia pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w trakcie prowadzonych konsultacji sygnalizowała obszary problemowe związane z tym projektem dotyczące wyceny nieruchomości, niezależności rzeczoznawców, charakteru opracowań dokumentujących proces wyceny, a także części projektowanych definicji.
 • Relacja z XXIV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Białystok 24 -25 września 2015 r.
  12/10/2015
  W dniach 24 i 25 września 2015 roku w Białymstoku odbyła się XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. „Inwestowanie na rynku nieruchomości”, zorganizowana przez Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jako organizatorzy tego wydarzenia mieliśmy przyjemność gościć po raz pierwszy w naszym mieście zacne grono nie tylko rzeczoznawców majątkowych z całej Polski, ale i przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, którzy zainteresowali się zaproponowaną przez nas tematyką obrad. Naszym zamierzeniem już od momentu wyboru tematu konferencji było ujęcie tematyki związanej z wyceną nieruchomości w szerszym kontekście rynku nieruchomości rozumianego jako segment rynku kapitałowego, praw nim rządzących i spojrzenia na niego przez różnych uczestników tego rynku. Taka formuła miała z jednej strony uczynić temat konferencji atrakcyjnym nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych, ale i dla innych, aktywnych uczestników rynku nieruchomości (inwestorów i ich doradców, projektantów, deweloperów i firm komercjalizujących nieruchomości), z drugiej zaś strony ukazać rolę rzeczoznawcy majątkowego jako eksperta rynku nieruchomości, służącego niezbędną wiedzą i doświadczeniem wszystkim uczestnikom tego rynku podczas całego procesu inwestowania w nieruchomości.  
vintage-erotic