Rada Programowa kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy"
 • Sabina Żróbek
 • Sławomir Kłosowski
 • Izabela Rącka
 • Tomasz Klusek
 • Grzegorz Szczurek
 • Henryk Jankowski
 • Przewodniczący
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny