Komisja Arbitrażowa
 • Marek Staręga
 • Grzegorz Szaraniec- Wiceprzewodniczący
 • Jacek Sabat
 • Andrzej Kobes
 • Małgorzata Stankiewicz
 • Bogdan Ratasiewicz
 • Anna Wróblewska
 • Ewa Banaś
 • Arkadiusz Andrzejewski
 • Marcin Czarnecki
 • Barbara Hermann
 • Robert Dobrzyński
 • Jerzy Mikołajczak
 • Elżbieta Jakóbiec
 • Małgorzata Sikora
 • Konstanty Nowak
 • Anna Byjoś
 • Krystyna Kowaluk
 • Teresa Janicka
 • Monika Kowal
 • Anna Wojtaszek
 • Tomasz Goebel
 • Jerzy Jurgielewicz
 • Ewa Łukasik-Kisiel
 • Tomasz Marchewka
 • Zenon Marczuk
 • Grzegorz Motyl
 • Aleksandra Olczyk
 • Ewa Wood
 • Anna Konopka
 • Eugeniusz Kuzior
 • Renata Snawadzka
 • Katarzyna Wróblewska
 • Elżbieta Wolska
 • Halina Stankowska
 • Barbara Kilian
 • Janusz Detka
 • Janusz Jasiński
 • Jerzy Korejwo
 • Jerzy Makowski
 • Andrzej Kozuń
 • Teresa Wąsowicz
 • Grzegorz Wójcik
 • Jacek Zyga
 • Wojciech Sakosik
 • Małgorzata Skąpska
 • Renata Maroszek
 • Anna Beer-Zwolińska
 • Wiesław Demendecki
 • Dorota Jaworska
 • Małgorzata Dąbkowska
 • Danuta Jędrzejewska-Szmek
 • Małgorzata Kosińska
 • Jolanta Łopacińska
 • Marta Pawłuszewicz
 • Halina Pikierska-Grad
 • Monika Radzikowska
 • Elżbieta Schmidtke
 • Urszula Zachuta
 • Agnieszka Krzepkowska
 • Maria Wadas
 • Mateusz Wach
 • Tomasz Brandys
 • Kazimiera Lech-Dziedzic
 • Ewa Skiba
 • Grażyna Górniak
 • Grażyna Kłapyta
 • Leonard Wieczorek
 • Andrzej Mulik
 • Kamila Kulwikowska-Popiołek
 • Maria Duciak
 • Aldona Góźdź
 • Romuald Gromulski
 • Dariusz Kowalczyk
 • Katarzyna Kwiatek
 • Elwira Laskowska
 • Jerzy Pindelski
 • Mieczysław Prystupa
 • Laura Morzewska
 • Anna Szelągowska
 • Ewelina Turek-Czecharowska
 • Wojciech Wolcendorf
 • Bartłomiej Zydlewicz
 • Teresa Leszkiewicz
 • Elżbieta Stencel
 • Andrzej Flis
 • Leszek Saleta
 • Łukasz Kaluska
 • Wojciech Rogowski
 • Waldemar Biliński
 • Jerzy Wiczkowski
 • Regina Kozieł-Orządała
 • Wiesława Pawłowska-Żółkiewicz
 • Maria Bogdani
 • Jerzy Dydenko
 • Wojciech Kobierski
 • Monika Potoczek
 • Przewodniczący
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
 • Członek
Ważne dokumenty

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny